Tag Archives: בית אבות

בחירת בתי אבות סיעודיים עבור קשישים

קשישים הם מטבע הדברים קהל היעד העיקרי של בתי אבות סיעודיים. עם זאת, חשוב לזכור שבתי אבות מן הסוג הזה מתאימים רק לבתי אבות שמוגדרים כסיעודיים. ההגדרה של קשישים כסיעודיים ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי ולאחר שורה ארוכה של מבחני כשירות. אותם מבחני כשירות חשובים כי הם מאפשרים לבדוק את מצבו הפיזי והמנטאלי של הקשיש טרם בחירת בתי אבות ...

Read More »