Tag Archives: ביתנים לתערוכות

ביתנים לתערוכות מכל הסוגים

תערוכה מתאפיינת בהצגה מסודרת של מוצרים, שירותים, חפצים, אביזרים ועוד. בעזרת התערוכה ניתן למלא מטרות חינוכיות וגם להשיג כאלה שקשורות לתעמולה או לצרכי העברת ידע. יחד עם זאת, יש תנאים שבהם חייבים לעמוד על מנת להפיק תערוכות ולדאוג שקהל היעד ייהנה מהם. אחד התנאים שבהם צריך לעמוד על מנת להפיק תערוכה הוא הקמת ביתנים. בעזרת ביתנים לתערוכות ניתן לייחד את ...

Read More »